• Sieci komputerowe

    Jak wyznaczyć broadcast, adres sieci i liczbę hostów?

    Dosyć częstym zadaniem przed jakim staje administrator sieci jest wyznaczenie adresu sieci wraz z adresem rozgłoszeniowym oraz pulą możliwych do wykorzystania adresów IP. Ten krótki opis ma to zadanie ułatwić. Oczywiście można pójść drogą na skróty i wykorzystać do tego celu kalkulator IP, których jest parę dostępnych w sieci. Niemniej jednak dobrze jest umieć tę czynność wykonać samemu.