• Windows / Windows Server

    Pulpit zdalny i WoL

    Zadaniem aplikacji Pulpit zdalny jest umożliwienie nam połączenia ze sobą dwóch komputerów za pośrednictwem sieci lub Internetu. Główna funkcja programu sprowadza się to tego, że po nawiązaniu połączenia użytkownik widzi rzeczywisty pulpit zdalnego komputera oraz może na tym komputerze wykonać wszystkie operacje, czyli ma dostęp do wszystkich plików znajdujących się na tej maszynie a także może korzystać z wszystkich zainstalowanych programów. Użytkownik pomimo tego, że może znajdować się wiele kilometrów od maszyny ma uczucie jak by pracował na komputerze znajdującym się tuż obok. Funkcja pulpitu zdalnego jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows, ale połączenia można nawiązywać tylko z komputerami, na których jest uruchomiona wersja Professional, Ultimate lub Enterprise. Czyli…

  • Linux

    Połączenie zdalne z systemem Linux

    Możliwość nawiązania zdalnego połączenia z systemem jest nieoceniona, gdyż możemy wykonać czynności administracyjne zdalnie, bez fizycznej obecności. W tym wpisie pokażę, jak ustalić sesję zdalna z systemem Linux. Użyjemy dwóch rozwiązań, leciwego i nie polecanego, ale ciągle wykorzystywanego protokołu Telnet oraz rozwiązania bezpieczniejszego, czyli SSH. W omówieniu tematu pomoże topologia sieciowa przedstawiona na rysunku poniżej. Protokół Telnet Rozpoczynamy od najstarszego rozwiązania, czyli Telnetu. Skonfigurujemy system Linux Ubuntu tak aby można było nim zarządzać zdalnie z wykorzystaniem tego protokołu. Aby móc zestawić połączenie Telnet z systemem należy rozpocząć od instalacji niezbędnych pakietów (wykorzystamy telnetd) – wydajemy polecenie: apt install telnetd Po wydaniu komendy następuje instalacja oprogramowania. Automatycznie po instalacji odpowiedni port…