• Linux

    Połączenie zdalne z systemem Linux

    Możliwość nawiązania zdalnego połączenia z systemem jest nieoceniona, gdyż możemy wykonać czynności administracyjne zdalnie, bez fizycznej obecności. W tym wpisie pokażę, jak ustalić sesję zdalna z systemem Linux. Użyjemy dwóch rozwiązań, leciwego i nie polecanego, ale ciągle wykorzystywanego protokołu Telnet oraz rozwiązania bezpieczniejszego, czyli SSH. W omówieniu tematu pomoże topologia sieciowa przedstawiona na rysunku poniżej. Protokół Telnet Rozpoczynamy od najstarszego rozwiązania, czyli Telnetu. Skonfigurujemy system Linux Ubuntu tak aby można było nim zarządzać zdalnie z wykorzystaniem tego protokołu. Aby móc zestawić połączenie Telnet z systemem należy rozpocząć od instalacji niezbędnych pakietów (wykorzystamy telnetd) – wydajemy polecenie: apt install telnetd Po wydaniu komendy następuje instalacja oprogramowania. Automatycznie po instalacji odpowiedni port…

  • Sieci komputerowe

    Model ISO/OSI – Czyli jak to jest, że komputery ze sobą „rozmawiają”.

    Podstawę komunikacji sieciowej zapewnia zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP a procesy jakie muszą zajść, aby połączenie pomiędzy komputerami doszło do skutku tłumaczy czterowarstwowy model odniesienia TCP/IP. Model składa się z następujących warstw: Za powstanie modelu OSI (ang. Open System Interconnection), odpowiada organizacja ISO i tak samo jak model TCP/IP pomaga w zrozumieniu procesów z tą różnicą, że liczba warstw została zwiększona do siedmiu.   Model składa się z następujących warstw: Cały proces komunikacji rozpoczyna się od warstwy najwyższej (warstwa aplikacji) i przebiega w dół do warstwy położonej najniżej (warstwa fizyczna), nosi on nazwę enkapsulacji bądź kapsułkowania. Dane przechodząc przez kolejne warstwy zostają obudowane o informacje pochodzące z danej warstwy. Po dotarciu…