• Windows / Windows Server

    Pulpit zdalny i WoL

    Zadaniem aplikacji Pulpit zdalny jest umożliwienie nam połączenia ze sobą dwóch komputerów za pośrednictwem sieci lub Internetu. Główna funkcja programu sprowadza się to tego, że po nawiązaniu połączenia użytkownik widzi rzeczywisty pulpit zdalnego komputera oraz może na tym komputerze wykonać wszystkie operacje, czyli ma dostęp do wszystkich plików znajdujących się na tej maszynie a także może korzystać z wszystkich zainstalowanych programów. Użytkownik pomimo tego, że może znajdować się wiele kilometrów od maszyny ma uczucie jak by pracował na komputerze znajdującym się tuż obok. Funkcja pulpitu zdalnego jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows, ale połączenia można nawiązywać tylko z komputerami, na których jest uruchomiona wersja Professional, Ultimate lub Enterprise. Czyli…