Virtu

Wirtualizacja sieci z GNS3 – instalacja

GNS3 jest narzędziem, które pozwala zwirtualizować sieć komputerową. Nie mówimy tu o pojedynczym hoście, ale całej grupie urządzeń od przełączników poprzez routery aż po klientów końcowych. Rozwiązanie jest szalenie wygodne, bo nie potrzeba sprzętu, aby testować różne scenariusze sieciowe. Sieć zbudowana w oparciu o kilka routerów (bo np. testujemy protokoły routingu dynamicznego) i kilka hostów z GNS3 to żaden problem. 

Wymagania.

GNS3 jest wpierany przez następujące systemy/platformy:

 • Windows 7 (64 bit)
 • Windows 8 (64 bit)
 • Windows 10 (64 bit)
 • Windows Server 2012 (64 bit)
 • Windows Server 2016 (64 bit)
 • Mac OS X Mavericks (version 10.9) and later.
 • Linux
 • ESXi

Na stronie projektu nie ma wzmianki o Windows 11 ale używam GNS3 w tym systemie i jakiś poważnych problemów z działaniem aplikacji nie uświadczyłem. Działa.

Producent minimalne wymagania określił na:

System operacyjny: Windows 7 (64 bit) lub późniejszy,

Procesor: dwu i więcej rdzeniowy,

Pamięć: 4 GB RAM,

Dysk: 1 GB (instalacja Windows zajmuje < 200 MB).

Aby jednak komfortowo z narzędziem pracować wymagania zalecane są następujące:

System operacyjny: Windows 7 (64 bit) lub późniejszy,

Procesor: cztero i więcej rdzeniowy (AMD-V / RVI lub Intel VT-X / EPT),

Pamięć: 16 GB RAM,

Dysk: SSD z 35 GB wolnej przestrzeni.

Jeśli planujesz testować złożone i rozbudowane topologie sieciowe wymagania rosną:

System operacyjny: Windows 7 (64 bit) lub późniejszy,

Procesor: Core i7 lub i9 Intel CPU / R7 lub R9 AMD CPU / osiem i więcej rdzeni (AMD-V / RVI lub Intel VT-X / EPT),

Pamięć: 32 GB RAM,

Dysk: SSD z 80 GB wolnej przestrzeni.

Instalacja oprogramowania – system Windows. 

Instalację rozpoczynamy od pobrania narzędzia ze strony projektu (niezbędna jest rejestracja). Po uruchomieniu instalatora przywita na ekran powitalny. Wybieramy Next

Krok drugi to akceptacja licencji.

Określamy nazwę i umiejscowienie skrótów. 

Kolejny ekran pozwala wybrać dodatkowe narzędzia z których część jest niezbędna do prawidłowego działania aplikacji (ucierpi funkcjonalność i możliwości narzędzia).

Zanim przejdziemy dalej krótki opis dostępnych narzędzi wraz z ich przeznaczeniem:

WinPCAP – biblioteka, która odpowiada za przechwytywanie pakietów (wykorzystywana nie tylko w GNS3 ale również w innych aplikacjach), instalowane nie tylko z GNS3 ale też programami służącymi do sniffingu oraz do analizy ruchu sieciowego, 

Npcap – kolejna z bibliotek wykorzystywana przy przechwytywaniu pakietów, jest obecna w popularnym narzędzi Nmap (warto znać te narzędzie, niebawem je opiszę :-)), które pozwala wykonać skan sieci,   

Wireshark – to graficzny analizator ruchu sieciowego, dzięki niemu możemy przeglądać przechwycone pakiety. Możliwości programu są naprawdę spore a jego opis daleko wykracza poza przedstawiane treści (zasługuje on na osobny).

Intel Hardware Accelerated Execution Manager (HAXM) – oprogramowanie odpowiedzialne za przyspieszanie sprzętowe wirtualizowanych systemów. Tylko dla procesorów marki Intel.

Dynamips – emulator urządzeń firmy CISCO, pozwala na uruchomienie systemu IOS, który zarządza routerami z logo Cisco,

QEMU – emulator pozwalający na uruchomienie urządzeń sieciowych,

VPCS – to wirtualny host, 

TightVNC – narzędzie pulpitu zdalnego,

SuperPutty – aplikacja, dzięki której nawiążemy połączenie z uruchomionymi urządzeniami (nawiązywana jest sesja Telnet lub SSH).

Kolejny ekran odpowiada za ustalenie lokalizacji plików aplikacji.

Po naciśnięciu przycisku Next rozpocznie się instalacja GNS3, ponieważ zostały określone narzędzia dodatkowe podczas jej trwania zostaną one pobrane (instalator uruchomi dodatkowe okna).

Ostatnim ekranem jest propozycja uzyskania dostępu do platformy SolarWinds.

GNS3 został zainstalowany.

Instalacja oprogramowania – system Ubuntu.

Alternatywą dla system Windows jest Linux, oprogramowanie można zainstalować w popularnej dystrybucji Ubuntu. Rozpoczynamy od aktualizacji systemu. Polecenie: apt update (lub apt-get update) wyświetli pakiety, które mogą zostać zaktualizowane.

Aktualizacja nastąpi po wydaniu komendy: apt upgrade (lub apt-get upgrade).

GNS3 nie jest dostępny w domyślnych repozytoriach, należy dodać nowe – wydajemy polecenie: add-apt-repository ppa:gns3/ppa

Po dodaniu repozytoria ponownie wydajemy polecenie: apt update Zauważ że pod numerem 5 jest sprawdzane nowo dodane repozytorium (wcześniej było ich cztery).

Polecenie: apt install gns3-gui gns3-server zainstaluje GNS3.

Odpowiadamy na pierwsze pytanie instalatora, czy GNS3 może zostać uruchomiony przez użytkownika nie będącego administratorem (non-superusers).

Odpowiedź twierdząca na drugie pytanie pozwoli tym samym użytkownikom przechwytywać pakiety.

GNS3 został zainstalowany, jego ikonę odnajdziemy w panelu aplikacji.

Pierwsze uruchomienie.

Niezależnie od wybranego systemu pierwsze uruchomienie przebiega identycznie. Aplikację dobrze jest uruchomić na prawach administratora.

Po uruchomieniu narzędzia pierwszą decyzją jaką musimy podjąć jest określenie trybu działania. Do wyboru mamy trzy opcje: 

 • Run appliances in a virtual machine – za działanie aplikacji będzie odpowiadać zewnętrzny system uruchamiany w wirtualny środowisku. Maszynę dostarcza producent, dostępne są wersje: VMware Workstation and Fusion, Vmware ESXi, VirtualBox oraz Hyper-V. Użycie maszyny wirtualnej będzie uwzględnione w osobnym wpisie 🙂
 • Run appliances on my local computer – serwer GNS3 zostanie uruchomiony lokalnie,
 • Run appliances on a remote server – serwer GNS3 działa na hoście zdalnym.

 Wybieramy opcję drugą.

Kolejny ekran określa lokalizację plików narzędzia oraz port. Pozostawiamy domyślnie zaproponowane ustawienia.

Po zatwierdzeniu opcji zostanie przeprowadzony test połączenia. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo zostanie wyświetlony komunikat: Connection to local server successful. Winnym niepowodzenia testu jest z reguły zapora sieciowa. W systemie Windows (zapora wbudowana) reguły zapory powinny zostać utworzone automatycznie (podczas pierwszego uruchomienia). W przypadku innych rozwiązań może się okazać, że wpis odblokowujący użycie portu TCP 3080 będzie trzeba wykonać ręcznie.

Ostatni ekran to podsumowanie ustawień. Kliknięcie w przycisk Finish kończy działanie kreatora.

Aplikacja GNS3 zostanie uruchomiona.

Ponowne uruchomienie kreatora jest możliwe po wykasowaniu plików konfiguracyjnych (jest stosowny przycisk, ale nie zawsze działa). W przypadku systemu Windows należy skasować plik: gns3_gui.ini jego lokalizacja jest podana po wyświetleniu ustawień (Edit -> Preferences).

W systemie Linux jest podobnie  należy skasować plik gns3_gui.conf.

GNS3 jest gotowy do pracy. Pierwszy projekt utworzymy w kolejnym wpisie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *